Off

Nowa usługa z zakresu klimatyzacji

Wychodząc na przeciw potrzeb klientów rozszerzyliśmy usługi klimatyzacji o czynnik R1234YF. »

Off

Szeroki zakres usług specjalistycznych

Oferujemy szeroko rozumianą kosmetykę samochodową, usługi wulkanizacyjne, oraz drobne naprawy lakiernicze. »

Off

Najważniejszy jest dla nas klient

Zatroszczymy się o wszystko co nam Państwo powierzą. »

Obowiązujące promocje

zobacz promocje »

Regulamin korzystania z samodzielnego stanowiska myjni samochodowej

Regulamin niniejszy określa zasady korzystania przez Klienta ze stanowiska samodzielnego mycia samochodu w myjni samochodowej „W-Spa” stanowiącej przedsiębiorstwo W&W Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Bruno Piekatz spółka jawna z siedzibą w Warszawie przy ul. Banderii 2 A

 1. Każdy Klient korzystający ze stanowiska samodzielnego mycia samochodów myjni „W-Spa” przyjmuje do wiadomości i stosowania wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu.
 2. Klient jest uprawniony do zajęcia stanowiska myjni po uprzednim uzgodnieniu z pracownikiem myjni.
 3. Wjazd Klienta na stanowisko myjni odbywa się pod nadzorem pracownika myjni.
 4. Klient ma prawo korzystać ze wszystkich urządzeń znajdujących się na stanowisku myjni, w tym w szczególności z odkurzacza, myjki ciśnieniowej i kompresora.
 5. Przed użyciem z urządzeń znajdujących się na stanowisku myjni, Klient jest zobowiązany zapoznać się z instrukcją obsługi każdego urządzenia, a w razie braku instrukcji lub wątpliwości, Klient ma obowiązek zwrócić się do pracownika myjni o instrukcję lub instruktaż słowny.
 6. Od wjazdu Klienta na stanowisko myjni, Klient ponosi pełną odpowiedzialność za wszystkie urządzenia znajdujące się na tym stanowisku.
 7. Klient ma obowiązek używać wszelkich urządzeń zgodnie z instrukcją obsługi i udzielonym mu instruktażem, zachowując wszelkie zasady bezpieczeństwa, z należytą ostrożnością oraz dbałością o to, by urządzenia nie uległy uszkodzeniu lub zniszczeniu.
 8. W przypadku awarii lub nienależytej pracy urządzenia, Klient ma obowiązek zgłosić to pracownikowi myjni.
 9. Za wszelkie uszkodzenia i zniszczenie urządzeń znajdujących się na stanowisku myjni odpowiada Klient.
 10. Myjnia nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia samochodu Klienta powstałe w trakcie korzystania Klienta ze stanowiska myjni. Myjnia nie ponosi także odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki, którym ulegnie Klient w trakcie korzystania ze stanowiska myjni. w szczególności myjnia nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek niewłaściwego korzystania z energii elektrycznej.
 11. Opłata z tytułu korzystania z myjni przez Klienta wynika z cennika obowiązującego w myjni.
 12. Klient opłaca każdą godzinę korzystania ze stanowiska myjni. Każda rozpoczęta godzina będzie liczona jako kolejna pełna godzina korzystania z myjni.
 13. W ramach korzystania ze stanowiska myjni, Klientowi przysługują podstawowe środki myjące, znajdujące się na stanowisku myjni.
 14. Dodatkowe środki pielęgnacyjne Klient może uzyskać z myjni za dodatkową opłatą, wynikającą z cennika środków pielęgnacji.
 15. Klient ma prawo korzystania z własnych dodatkowych środków pielęgnacyjnych tylko po zgłoszeniu i okazaniu ich pracownikowi myjni.
 16. Myjnia dokonuje rezerwacji stanowiska myjni na podstawie telefonicznego zamówienia stanowiska przez Klienta.
 17. Rezerwacja stanowiska myjni przestaje obowiązywać po upływie 15. minut po godzinie, na którą dokonano rezerwacji.
 18. Klienta zgłasza pracownikowi myjni zakończenie korzystania ze stanowiska myjni.
 19. Klient zobowiązany jest pozostawić stanowisko myjni w takim stanie, w jakim je zastał, usuwając z niej wszystkie odpadki i śmieci powstałe w trakcie mycia i czyszczenia samochodu.

Regulamin niniejszy został zatwierdzony przez W&W Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Bruno Piekatz spółka jawna w dniu i zachowuje moc obowiązującą aż do jego odwołania lub zmiany.